Bartne uznaje się za jedną z najważniejszych miejscowości łemkowskich Beskidu Niskiego. Jej wizytówką jest cerkiew św. Kosmy i Damiana typu zachodniołemkowskiego z połowy XIX wieku. Obecnie to filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

Posłuchaj o tym w Regionach Kultury Radia Kraków Kultura - WIĘCEJ

Fot. M. Lasyk