O tym czym jest Małopolska Biblioteka Cyfrowa najlepiej potrafi opowiedzieć Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, który zajmuje się tworzeniem cyfrowego zbioru.
"Jest przede wszystkim biblioteką, która funkcjonuje w świecie elektronicznym, która gromadzi zasoby dziedzictwa kulturowego Małopolski, które są digitalizowane w ramach zespołu bibliotekarzy w bibliotece wojewódzkiej w Krakowie i udostępniane w internecie" - mówi Kowalewski.
Początek tworzenia Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej to rok 2005. Otwarto ją dwa lata później. W tej chwili w jej zasobach znajduje się kilkadziesiąt terabajtów.
Co więcej, zeskanowane dokumenty w prosty sposób można przeszukiwać. Nie trzeba już "kartkować" czasopism.
W pracowni wykorzystywane są specjalne profesjonalne skanery zapewniające bezpieczeństwo zbiorów fizycznych. Większość z tych dokumentów nie jest zresztą udostępniana do wglądu fizycznego. Stare czasopisma kruszą się nawet w trakcie skanowania - opowiada ekspert.
Biblioteki cyfrowe to narzędzie nie tylko dla historyków, badaczy i naukowców - zaznacza Kowalewski. 
Co ważne - zasoby cyfrowe dostępne są bezpłatnie i bez karty bibliotecznej.
Małopolska biblioteka Cyfrowa należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych. Na stronie federacji dostępna jest wyszukiwarka pozwalająca przeszukiwać wszystkie dostępne bazy, a jest ich naprawdę sporo. Małopolska Biblioteka Cyfrowa jest dofinansowywana i wspierana z budżetu województwa małopolskiego.