Bańska szkoła malowania ikon należy do najwybitniejszych zjawisk w historii kultury bułgarskiej XVIII-XIX wieku. Jej przedstawiciele przyczynili się do przemian w myśleniu artystycznym w okresie odrodzenia kultury bułgarskiej, a ich spuścizna to szczególnie cenne świadectwo sztuki narodowej.

Wystawa ikon wiodącej szkoły malarstwa ikonowego Bułgarii to znakomita okazja porównania tej twórczości z malarstwem ikonowym eksponowanym w Galerii stałej Sztuka Cerkiewna dawnej Rzeczypospolitej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. W obu przypadkach mamy do czynienia z twórczością traktowaną w oficjalnym nurcie historii sztuki marginalnie, wręcz alienowaną jako zjawisko peryferyjne, które jednakże w przeciągu minionych lat zyskuje na znaczeniu wraz z postępującym odejściem od konserwatywnego nastawienia badaczy dostrzegających jedynie dzieła wielkie i wzniosłe na rzecz tych bardziej przeciętnych, które służyły jednakże lokalnej społeczności i stanowiły odzwierciedlenie zachodzących przemian we wszystkich sferach życia społeczno-politycznego.

Kuratorzy: Svetla Baryakova, dr hab. Mirosław Kruk

Ekspozycja czynna do 23 lipca.