Biblioteka Kraków przekazała, że w 2023 roku jej zbiory wypożyczano blisko 2,6 mln razy, podczas ponad 1,3 mln odwiedzin. Z wypożyczalni korzystało ponad 171 tys. osób.

"Z tego wynika, że liczba czytelników korzystających z naszej oferty wzrosła o ponad 20 tys." - podała w podsumowaniu Biblioteka Kraków, zaznaczając, że wzrosło grono czytającej młodzieży w wieku 13-15 lat (w 2023 roku było to 6 764 osób) oraz czytelników w wieku 20-24 lata (12 504).

Według danych miejskiej sieci wypożyczalni, ponad 49 tys. osób uczestniczyło w organizowanych w bibliotece wydarzeniach, a 36 tys. skorzystało z książkomatu.

Wśród czytelników największą grupę stanowiły osoby w wieku 25-44 lata (57 176 osób), następnie 45-60 lat (30 878) i powyżej 60 lat (28 892).