W poniedziałek policjanci z Krzeszowic otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku. Niewybuch został ujawniony podczas prac budowlanych na terenie jednej z prywatnych posesji w gminie Jerzmanowice – Przeginia. Został wykopany około 30 metrów od najbliższych zabudowań i 50 metrów od drogi. Policjanci natychmiast udali się na miejsce, gdzie zabezpieczyli obszar, w którym znajdował się niewybuch o długości 30 cm. Na miejsce skierowano również policyjnego pirotechnika, który stwierdził, że jest to pocisk artyleryjski, pochodzący z czasów II wojny światowej.

Przeprowadzone rozpoznanie minersko - pirotechniczne wykazało też, że pocisk nie posiadał zapalnika, jednak znajdował się w nim materiał wybuchowy, wobec czego mógł stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla pobliskich mieszkańców. Na miejsce wezwano saperów, którzy przejęli niewybuch i przewieźli go na poligon, celem zneutralizowania.

Każdorazowo w przypadku ujawnienia przedmiotu choćby przypominającego niewybuch, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie mogą nieść ze sobą te groźne znaleziska, w żadnym wypadku nie należy ich dotykać, czy przemieszczać — może to grozić wybuchem!