Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwróciło się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o przekazanie kopii protokołu odebrania kredy i informację, jaki był cel spisania protestujących.

Policja umorzyła już to postępowanie. Wcześniej powoływała się na Kodeks Wykroczeń i artykuł dotyczący nielegalnego umieszczania napisów lub plakatów w miejscu publicznym.