Nowy dyrektor placówki do czasu objęcia stanowiska był prezesem spółki Małopolskie Parki Przemysłowe. Wcześniej pracował w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Był też przedsiębiorcą. Na stanowisku zastąpi Stanisława Kracika, który kierował lecznicą przez osiem lat.

Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego w Krakowie jest instytucją województwa małopolskiego. Placówka zajmuje się leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych oraz terapią uzależnień. Każdego roku we wszystkich oddziałach placówki hospitalizowanych jest kilka tysięcy pacjentów.