Rywalizowali w niej uczniowie ze 107 krajów. Otrzymali sześć zadań, po trzy każdego dnia. Na ich wykonanie mieli cztery i pół godziny.

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna jest najstarszą międzynarodową olimpiadą przedmiotową. Jej uczestnicy rozwiązują zadania z algebry, teorii liczb, geometrii, a także z kombinatoryki.