Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w inauguracji tego projektu, która nastąpiła w poniedziałek w szkole podstawowej w Gaju (gm. Mogilany) k. Krakowa. Jak podkreślał podczas briefingu szef resortu infrastruktury, bezpieczeństwo na polskich drogach od kilku lat ulega poprawie, co potwierdzają zmniejszające się dane statystyczne dotyczące liczby wypadków i ofiar śmiertelnych.

"Ale do celu, jaki sobie wyznaczyliśmy (…), jeszcze nam daleko w sensie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pragniemy, aby Polska była liderem Europy" - wskazał Adamczyk.

Według niego poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to efekt uznania tej dziedziny przez rząd za jeden z jego priorytetów. Działania w tym zakresie – wskazał minister infrastruktury – idą w trzech kierunkach: budowy nowoczesnej infrastruktury obejmującej zarówno autostrady i drogi ekspresowe, jak i drogi lokalne: gminne i powiatowe, ustawodawstwo mające na celu "zwiększenie poczucia i zwiększenie konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego" oraz edukację.

"To, co się tutaj dzisiaj dzieje w Gaju w gminie Mogilany, to nauczanie od podstaw, to nauczanie od pierwszych klas szkoły podstawowej - tutaj prym w tym programie wiedzie Inspekcja Transportu Drogowego" - mówił Adamczyk.

Jak przypomniał, działania edukacyjne w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" są prowadzone przez ITD od kilku lat, a w tym roku przedsięwzięcie uzyskało wsparcie ze środków unijnych.

"To wielka ogólnopolska akcja zwiększenia świadomości wśród uczniów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad jakie powinno się stosować, aby je podnosić" - tłumaczył Adamczyk.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur poinformował, że w tegorocznej edycji akcji, która uczy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, weźmie udział 15 tysięcy dzieci ze szkół w całym kraju z klas 0-3. Zaplanowano dla nich 250 interaktywnych lekcji, zarówno stacjonarnych odbywających się w szkołach, jak również online prowadzonych ze specjalnych sal edukacyjnych w siedzibie GITD. W programie są m.in. krzyżówki, zagadki, filmy, miasteczko ruchu drogowego.

Podkreślił, że przedsięwzięcie dzięki otrzymaniu ponad 6 mln dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będzie miało większy zasięg i atrakcyjniejszą formułę.

"W tej edycji wzbogaciliśmy program o filmiki edukacyjne, zakupiono sporo elementów odblaskowych, które będą rozdawane dzieciom, a także odbędą się imprezy towarzyszące – wakacyjne pikniki plenerowe w Krakowie, Zakopanem i Mielnie" - zapowiedział szef ITD.

Przypomniał, że jeszcze przez kilka dni szkoły mogą się zgłaszać także do konkursu filmowego "Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym" ogłoszonego przez GITD.

Zgodnie z jego zasadami filmy zrealizowane przez całe klasy muszą zawierać co najmniej trzy zasady, reguły, przepisy obowiązujące w ruchu drogowym pieszych, kierujących pojazdami, czy rowerzystów. "Dodatkowym walorem konkursu są jego nagrody. Szkoły, które zajmą pierwsze miejsce, otrzymają mobilne miasteczko ruchu drogowego, z którego będą mogli korzystać wszyscy uczniowie" – zaznaczył szef ITD.