Jak poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa zmiany na skrzyżowaniu Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej polegają na zamknięciu tarczy skrzyżowania po stronie ul. Kościuszki oraz zwężeniu do jednego pasa ruchu w każdą stronę – dotyczy relacji na wprost w ciągu ul. Krasińskiego – Konopnickiej. Zachowano możliwość skrętu w prawo z ul. Zwierzynieckiej w al. Krasińskiego, zamknięto nawrotkę w stronę mostu Dębnickiego oraz przejście dla pieszych na moście Dębnickim - piesi kierowani są na bulwary lub do przejścia podziemnego.

Z kolei zmiany na skrzyżowaniu Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki to przede wszystkim: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na fragmencie ul. Królowej Jadwigi, przy skrzyżowaniu z ul. Księcia Józefa oraz możliwość dojazdu do ul. św. Bronisławy od ul. Królowej Jadwigi. Fragment ul. Księcia Józefa od mostu Zwierzynieckiego do ul. Królowej Jadwigi jest dostępny tylko jako dojazd do posesji.

Wprowadzone zmiany związane są z tym, że wykonawca przebudowy ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki przystępuje do kolejnych prac. Do tej pory – poinformowano - na ul. Zwierzynieckiej ułożone zostało torowisko - na odcinku od filharmonii do ul. Małej, teraz takie same prace toczą się między ul. Małą a ul. Felicjanek. Tam, gdzie to możliwe, trwają prace brukarskie. Na ul. Kościuszki sporo prac zostało wykonanych na samej pętli Salwator.

Od soboty rozpoczęły się prace na skrzyżowaniach: Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej. Polegają one na przebudowie instalacji podziemnych, aby później ułożyć konstrukcję pod torowisko i samo torowisko, a w ostatnim etapie nową nawierzchnię jezdni. Na skrzyżowaniu Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki, przy pętli Salwator, budowane będą krawężniki, chodniki oraz wjazd w ul. św. Bronisławy.

Gruntowna przebudowa dwóch ważnych ulic w centrum Krakowa - Kościuszki i Zwierzynieckiej trwa od początku września 2023 r. Zgodnie z planem wszystkie prace potrwają rok. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę torowiska tramwajowego, odnowienie chodników oraz kompleksową modernizację wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. Koszt wszystkich prac to 94 mln zł.