"Południowa część ogródków działkowych przy ul. Jana Pawła II to tereny najbardziej zagrożone powstawaniem zapadlisk. Tam nie tylko powstają nowe zapadliska, ale przede wszystkim reaktywują się te stare sprzed kilkudziesięciu lat" - 

Teraz władze gminy i SRK muszą ustalić, gdzie będą zlokalizowane działki i jak sprawnie pomóc działkowcom przenieść się w nowe miejsce. Jedno jest pewne - w tym sezonie nie będzie to możliwe.

Nowych i odnawiających się zapadlisk obawiają się mieszkańcy. W minioną niedzielę kolejna wyrwa na terenie południowych ogródków działkowych potwierdziła, że teren ten jest poważnie zagrożony. W związku z tym zwołano spotkanie burmistrza z działkowcami. Zdecydowano o przeniesieniu działek w inne miejsce.