Przejazd w tym miejscu był zamknięty od 1 lutego. Przez kilka miesięcy kierowcy musieli korzystać z kłopotliwych objazdów.