W pierwszej wersji oświadczenia mowa była głównie o poparciu dla służb mundurowych i potępieniu hybrydowego ataku na polską granicę. Jednak radni Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej, dysponujący od niedawna większością w sądeckiej radzie miasta, usunęli z porządku obrad pierwotny projekt oświadczenia i wprowadzili nowy. Jest w nim również poparcie dla mundurowych, ale nie ma mowy o hybrydowym ataku, a jedynie o sytuacji na granicy.

Radni z obozu prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla inaczej widzą też istotę problemu. "Zgodnie z naszym, chrześcijańskim światopoglądem, wyrażamy ogromną nadzieję, że państwo polskie potrafi zapewnić humanitarne warunki kobietom i dzieciom, które są jedynie niewinnymi ofiarami dezinformacji" - cytował fragment oświadczenia radny Koalicji Nowosądeckiej Leszek Gieniec.

Wbrew pierwotnej intencji głosowanie nie było jednomyślne. Oświadczenie poparło 13 radnych, 9 wstrzymało się od głosu.