Pokazuje to determinację nestorów, by biznes pozostał w rękach rodziny. Zawirowania w gospodarce wynikające z pandemii, a także skutki gospodarcze wojny u naszego sąsiada sprawiły, że wiele firm rodzinnych w obliczu spodziewanego kryzysu martwi się o swoją przyszłość. Firma taka stanowi bowiem majątek rodzinny, jest źródłem jej utrzymania, często pracują w niej wszyscy dorośli członkowie rodziny biznesowej.

Ponieważ większość polskich firm rodzinnych funkcjonuje od przełomu lat 80. i 90. XX wieku, w coraz większej liczbie firm nadchodzi czas, gdy pierwsze pokolenie przedsiębiorców – założycieli - chciałoby przekazać stery kolejnemu pokoleniu. Niestety, jedynie około 9% polskich przedsiębiorców rodzinnych ma przygotowany konkretny plan sukcesji firmy. A według badania firmy Dun & Bradstreet tylko co czwarta z firm rodzinnych, w których nastąpiła sukcesja nie przetrwała pięciu lat pod nowymi rządami. Doświadczenia pokazują, że im wcześniej zacznie się przygotowywać sukcesora do przejęcia zarządzania, a firmę do nowego lidera, tym skuteczniejsza może być sukcesja.

Choć dziedziczenie firmy jest wpisane w charakter firmy rodzinnej, właściciele firm rodzinnych często wypierają problematykę zmiany pokoleniowej z biznesowej świadomości. A brak planowych działań pro-sukcesyjnych w biznesie rodzinnym zmusza często rodzinę właścicielską do przeżywania problemów, których można by było uniknąć, gdyby podjęto ten temat odpowiednio wcześnie.

Proces sukcesji, jeśli nie jest wymuszony tragicznymi dla rodziny wydarzeniami, jest przedsięwzięciem długotrwałym, ewolucyjnym. Nie powinien więc być prowadzony chaotycznie i pozostawiony dziełu przypadku, warto go starannie zaplanować i konsekwentnie realizować. Przygotowanie takiego planu jest celem projektu „Przez sukcesję z Przewodnikiem” – realizowanego pod patronatem m. in. Marszałka Województwa Małopolskiego, a w dużej części dofinansowany ze środków unijnych. Projekt ten to niemal 100 godzin doradczych ukierunkowanych na wspólne wypracowanie strategii sukcesji. A to jest dobry, pierwszy krok w realizacji procesu zmiany pokoleniowej. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie https://sukcesja.org.

Andrzej Bocheński, PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.