Podatek Belki – czym jest?

Podatek od lokaty, tzw. podatek Belki to zryczałtowany podatek od dochodów kapitałowych od osób fizycznych. Został on wprowadzony w 2002 roku, a jego pomysłodawcą był Marek Belka – ówczesny minister finansów w rządzie Leszka Millera. Jest on naliczany od korzyści uzyskanych z:

  • odsetek od lokat i kont oszczędnościowych oraz od obligacji,

  • przychodów z tytułu zbycia akcji, udziału w funduszach inwestycyjnych czy zbycia instrumentów pochodnych.

Co ważne – podatku nie trzeba płacić za kwotę, którą wcześniej wpłaciło się na lokatę, więc nie tracisz swoich oszczędności.

 

Obowiązek przekazania na rzecz państwa części zarobionych pieniędzy ciąży na każdej osobie fizycznej, która zdecydowała się założyć lokatę lub konto oszczędnościowe np. na finanse.rankomat.pl, a także na inwestorach, którzy podejmują transakcje na rynku kapitałowym.

 

Podatek Belki – ile wynosi?

Zryczałtowany podatek od dochodów kapitałowych w pierwszych dwóch latach od wprowadzenia wynosił 20%. W 2004 roku obniżono go do poziomu 19%. Od tej pory pochłania prawie ⅕ wypracowanego dochodu z lokaty czy konta oszczędnościowego.

Temat obniżenia podatku lub całkowitego zniesienia go powraca przy każdych wyborach. Jednak do tej pory żaden rząd nie zdecydował się zrezygnować z tego źródła dochodu.

 

Wysokość podatku Belki – jak obliczyć?

Kwotę, którą należy przekazać państwu w ramach podatku Belki, można łatwo obliczyć samodzielnie. Pozwoli Ci to dokładnie określić, ile zyskasz z inwestycji, jaką jest lokata bankowa. Wystarczy, że na podstawie oprocentowania obliczysz wysokość odsetek, a następnie pomnożysz tę kwotę przez 19%, czyli podatek Belki. Dobrze to widać na przykładzie.

 

Przykład 1.

Założono lokatę na 7% na 6 miesięcy w banku, który wylicza zysk z okresu 360 dni. Przekazano na nią kwotę 10 000 zł. Odsetki od tej kwoty wynoszą:

10 000 * 0,07 / 360 * 180 = 350 zł

Od tej kwoty należy odjąć 19% podatku Belki.

350 * 0,19 = 66,50 zł. Tyle trzeba będzie przekazać do budżetu państwa.

Potem należy odjąć podatek od zysku.

350 - 66,5 zł = 283,50 zł. Tyle wynosi ostateczny zysk z lokaty.

 

 

Podatek Belki – czy można uniknąć?

Do 2012 roku istniała możliwość uniknięcia konieczności zapłaty tzw. podatku Belki, ponieważ kwotę przychodu zaliczano do pełnych złotych. Zatem jeśli np. korzystano z jednodniowej lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, a zysk osiągnięto w mniejszej kwocie niż 1 zł, podatek wynosił 0 zł. Po nowelizacji ordynacji podatkowej nie ma już możliwości ominięcia tzw. podatku Belki z lokaty oszczędnościowej.

 

Z konieczności odprowadzenia części zarobków na rzecz państwa są zwolnione tylko osoby, które pomnożyły swoje środki w ramach IKE lub IKZE. Jednak są pewne warunki.

  • Wypłata nie może nastąpić wcześniej niż przed 60. rokiem życia (w przypadku IKE) lub 65. roku życia (IKZE).

  • Wpłaty na konto muszą być dokonywane przez minimum 5 lat.

Jeśli spełnisz powyższe wymagania, uzyskane środki będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

 

Podatek Belki to może znacznie zmniejszyć uzyskany zysk z lokaty. Warto o tym pamiętać podczas wyboru oferty.