- Na wstępie warto zaznaczyć, że mówimy o projekcie rozporządzenia ministra zdrowia ws. limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. To oznacza, że nie znamy ostatecznego kształtu dokumentu. W uzasadnieniu tego projektu Akademia Tarnowska znalazła się w grupie szkół wyższych, w których uruchomienie kierunku lekarskiego w najbliższym roku akademickim jest możliwe. Zacytuję dokładnie: "Dodatkowo od roku akademickiego 2024/2025 potencjalnie możliwe jest uruchomienie limitu przyjęć na studiach na kierunku lekarskim na dwóch uczelniach: Akademia Tarnowska i Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Uczelnie te obecnie podlegają procesowi kontroli przez PKA". Na tę chwilę nie znamy jednak daty wizyty Polskiej Komisji  Akredytacyjnej w Tarnowie. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, limity przyjęć na między innymi kierunek lekarski określa Ministerstwo Zdrowia. Bez poznania tych limitów nie rozpoczniemy procesu rekrutacji. Uczynimy to niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyznanych limitach - mówi Piotr Kopa, rzecznik Akademii Tarnowskiej.

Z kolei Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, która prowadzi już kierunek lekarski od roku, podkreśla, że nie rezygnuje z rekrutacji na kolejny pierwszy rok na medycynie i czeka na ostateczną decyzję Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ta właśnie kontroluje sądecką uczelnię.

Akademia Tarnowska, przy pozytywnej opinii ministerstwa zdrowia, otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w lipcu 2023 roku. Stało się tak, mimo że PKA miała wtedy uwagi do takich planów tarnowskiej uczelni, która jeszcze wtedy część z nich wyeliminowała. Akademia Tarnowska nie zdecydowała się wtedy na uruchomienie rekrutacji na medycynę, bo rektor Małgorzata Kołpa przekonywała, że uczelnia chce się lepiej do tego przygotować. Było też już za późno na konkurowanie z innymi uczelniami.

Przez ten czas tarnowska uczelnia przygotowała dokumentację budowy nowego pawilonu właśnie z myślą o medycynie. Ponadto zawarła porozumienie z Collegium Medicum UJ, gdzie na początku miałyby się odbywać zajęcia z anatomii.