- Te dwie ulice są powiązane. Dlatego organizacja ruchu będzie wdrażana równocześnie. Pewnie w drugiej połowie listopada kierowcy pojadą tymi ulicami. Trzeba tam wprowadzić organizację ruchu. Kilka dni w tę czy tę stronę nie powodują wielkiego uszczerbku - mówi dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Artur Michałek.

Natomiast dłużej, bo do przełomu roku, przyjdzie kierowcom poczekać na możliwość swobodnego przejazdu przez ulicę Okrężną oraz Braci Saków. Trwa przebudowa układu drogowego oraz budowa ronda. Inwestycja ma się zakończyć dopiero w połowie przyszłego roku, ale pełna przejezdność ma zostać przywrócona na przełomie roku.