- Pomysł ogród wyszedł tak naprawdę od samych pacjentów. Nasi pacjenci z ośrodka psychiatrii, Centrum Zdrowia Psychicznego, z uzależnień i z rehabilitacji mają wpisane w terapię spacery, zajęcia na zewnątrz, kontakt z przyrodą. Oni wychodzili między samochodami, żeby dojść gdzieś. Stąd pomysł, żeby stworzyć taki ogród - przyznaje dyrektor placówki, Anna Czech.

Cały koszt projektu to 5 milionów złotych. Szpital postanowił zgłosić jeden z etapów inwestycji do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W październiku będzie wiadomo, czy udało się zdobyć dofinansowanie. Jednak nawet i bez tych pieniędzy placówka stara się o środki w innych źródłach, aby móc już rozpocząć pierwsze prace przy tym przedsięwzięciu

Elementami zaprojektowanego ogrodu będą trzy strefy: strefy form terapii (naturoterapia, hortiterapia, itp.), strefy aktywności fizycznej i sportu (minigolf, badminton, bule, itp.), strefy rekreacji (ścieżki spacerowe, niecki wodne, fontanny, kaskady, altana, mała architektura: ławki, itp.).