- Dlatego tak ważne jest współdziałanie w tym zakresie. Wszyscy wiemy, że przepisy dotyczące Obrony Cywilnej są teraz w konsultacjach międzyresortowych na poziomie rządowym i parlamentarnym. Wiemy, jak duża rola będzie w tej kwestii ministra spraw wewnętrznych i za jego pośrednictwem wojewodów. Będzie też wielka rola samorządów i organizacji pozarządowych, w tym ochotniczych straży pożarnych - podkreśla Klęczar.

Wojewoda podkreślił w Tarnowie rolę, jaką mieszkańcy Małopolski odegrali w pomocy uchodźcom z objętej wojną Ukrainie. Jak przyznał Krzysztof Jan Klęczar, bez pomocy przysłowiowego Kowalskiego, nie byłoby możliwe zapewnienie Ukraińcom podstawowych warunków do życia.