Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00 pod numerem +48-22– 100-13-00. Informacje o rozpoczęciu lub kontynuacji edukacji w polskich szkołach i na uczelniach są udzielane w języku ukraińskim, rosyjskim i w polskim – podano na stronie resortu edukacji.

Infolinia powstała w ramach memorandum o porozumieniu w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu edukacyjnemu dzieci i młodzieży z Ukrainy. Dokument ten podpisano 8 czerwca br. Infolinię uruchomiły Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski w środę w Programie I Polskiego Radia pytany był o to, ile ukraińskich dzieci będzie uczyło się w polskich szkołach w nowym roku szkolnym.

"Pewnie to będzie zależało od sytuacji na Ukrainie, od tego, jak będzie się rozwijała wojna. My nie wiemy, ile osób może się zdecydować na migrację, na uchodźctwo z Ukrainy" – odpowiedział Piontkowski.

Poinformował, że w końcu czerwca w polskich szkołach było około 180 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zdecydowana większość z nich w szkołach podstawowych, czterdzieści kilka tysięcy w przedszkolach i po kilka tysięcy w liceach, w technikach i w szkołach branżowych.

Piontkowski odniósł się też do pytania o to, co MEiN zrobi dla studentów i naukowców z Ukrainy.

"Jest możliwość studiowania w Polsce bezpłatnie. Mogą uczestniczyć w rekrutacji na polskie uczelnie. Część naukowców z Ukrainy już pracuje na polskich uczelniach, w polskich instytutach" – wskazał wiceszef MEiN.

Od lat najliczniejszą grupę zagranicznych studentów, których w Polsce jest 86 tys., stanowią w Polsce osoby z Ukrainy – ok. 36 tys.