Dlaczego warto wybrać kursy pedagogiczne i gdzie się na nie zapisać?

Jest kilka powodów, dla których warto zainwestować w ukończenie kursów pedagogicznych:

  • pozwalają one na poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności pedagogicznych, co wpływa na jakość pracy nauczyciela i skuteczność nauczania;

  • ukończenie kursu pedagogicznego może być wymagane lub stanowić dodatkowy atut przy ubieganiu się o pracę w szkole lub placówce edukacyjnej

  • kursy pedagogiczne pozwalają na otrzymanie dokumentacji potwierdzającej zdobyte kwalifikacje, co może mieć znaczenie przy ubieganiu się o awans lub podwyżkę w miejscu pracy;

  • kursy te stanowią okazję do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami oraz do pogłębienia zainteresowań związanych z edukacją i wychowaniem. 

A gdzie się zapisać na kurs? Dobrym wyborem jest nauka przez internet oferowana między innymi przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Epedagog. Decydując się na taką formę edukacji i zdobywania kwalifikacji, możesz uczyć się w dogodnym dla siebie tempie i w dowolnym miejscu. Nie ograniczają cię odgórnie narzucone plany czy konieczność dojazdu do większych miast, w których są zazwyczaj prowadzone stacjonarne kursy pedagogiczne..

Szeroka oferta kursów pedagogicznych

Kursy pedagogiczne zostały opracowane zgodnie z wytycznymi MEN, aby umożliwić zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Są przeznaczone dla nauczycieli oraz osób aspirujących do pracy w zawodzie pedagoga, w tym absolwentów kierunków pedagogicznych oraz innych pokrewnych dziedzin. Celem kursów jest rozwijanie umiejętności pedagogicznych, poszerzanie wiedzy na temat metodyki nauczania oraz wspieranie rozwoju zawodowego uczestników. Kursy oferowane na stronie obejmują różne obszary tematyczne, takie jak dydaktyka, psychologia wychowawcza, zarządzanie szkołą czy pedagogika specjalna. 

Jeśli jesteś nauczycielem, możesz zapisać się na kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych albo zdecydować się na kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Wśród kursów pedagogicznych znajdziesz także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego – angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Ich program obejmuje nie tylko zagadnienia czysto pedagogiczne, czyli zasady planowania lekcji czy rolę mediów we współczesnej edukacji, ale także bloki tematyczne z lektoratu wybranego języka, w trakcie których poznasz bliżej podstawy gramatyki, słownictwo czy kulturę danego kraju.

Kursy pedagogiczne z zakresu pedagogiki specjalnej – jakie są dostępne?

Pedagogika specjalna to szczególny dział w branży edukacyjnej. Powód jest prosty – skupia się ona na pomocy uczniom zmagającym się z różnymi problemami. Może być to wada słuchu, wzroku, a nawet niepełnosprawność intelektualna, przez które dzieci i młodzież potrzebują odpowiedniego podejścia i właściwej metodyki nauczania. Jeśli chcesz pracować z nimi na co dzień, to doskonałym wyborem są kwalifikacyjne kursy pedagogiczne z zakresu tyflopedagogiki, surdopedagogiki albo oligofrenopedagogiki. Ta ostatnia jest również dostępna w formie szkolenia, podczas którego skupiasz się nie tylko na pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ale także z autyzmem i zespołem Aspergera. Ofertę kursów z zakresu pedagogiki specjalnej znajdziesz na stronie: https://epedagog.edu.pl/oferta/kategorie/kursy-z-zakresu-pedagogiki-specjalnej