Ustanowiona w 2016 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego nagroda im. Jana Pawła II Veritatis Splendor przyznawana jest za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze społecznym, międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowe osiągnięcia w duchu nauczania i działania św. Jana Pawła II – patrona województwa małopolskiego.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski ocenił, że tegoroczny wybór laureatów przez członków kapituły to „spojrzenie w kierunku Ukrainy”.

„Tegoroczna Nagroda im. św. Jana Pawła II jest odpowiedzią na bieżącą sytuację w Ukrainie i Polsce. Nagroda ta jest w tym roku szczególnym podziękowaniem tym, którzy szerzą idee bliskie naszemu patronowi na rzecz zarówno obywateli Ukrainy, którzy walczą o wolność swojego kraju, jak i tym, którzy zmuszeni byli uciekać przed barbarzyńską napaścią Federacji Rosyjskiej” - wyjaśnił marszałek.

Laureaci odebrali nagrodę w czwartek wieczorem podczas gali w Filharmonii Krakowskiej.

Nazwa wyróżnienia nawiązuje do tytułu encykliki Jana Pawła II "Veritatis Splendor" (łac. "blask prawdy"), w której nawołuje do bezinteresownej miłości do drugiego człowieka i dialogu.

Dotychczasowymi laureatami nagrody są siostra Rosemary Nyirumbe, ksiądz Mieczysław Puzewicz oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie.