To platforma oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne, która po wprowadzeniu danych z mapy z zaznaczonym przebiegiem inwestycji, pozwala na obliczenie i zaprezentowanie całkowitych strat związanych z jej negatywnym oddziaływaniem na grunty rolne. Umożliwia to szybką ocenę  przebiegu inwestycji oraz wybór najbardziej korzystnego wariantu.

Obecnie, aby ocenić oddziaływanie odcinka około 2,8 km z wykorzystaniem dotychczasowych metod trzeba poświecić około 50 godzin pracy, podczas gdy prezentowana metoda skraca proces oceny do maksymalnie 30 minut. Dodatkowo opracowane zostały narzędzia wizualizacji, które pozwalają na umieszczenie w przestrzeni autostrady i poza jej oceną negatywnego oddziaływania na grunty rolne, oszacować także aspekt estetyczny związany z zakłóceniem przestrzeni tą budowlą, co pozwala na przybliżoną ocenę walorów estetycznych w danym krajobrazie.

Z prof.Barbarą Prus i prof. Stanisławem Baciorem z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozmawiała Ewa Szkurłat.