Dr Anna Prokop-Staszecka – jest lekarzem-internistą o specjalizacjach z mikrobiologii, serologii oraz pulmunologii. Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (1975). Wieloletni pracownik Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, od 2010 roku jest jego dyrektorem. W tym samym roku została także Radną Miasta Krakowa z klubu Przyjazny Kraków. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Miłośniczka spacerów z psem, muzyki operowej, uważa się za kobietę szczęśliwą i spełnioną. Nie narzeka, gdyż uważa, że sprzyja to szybkiemu starzeniu.

Posłuchaj rozmowy z dr Anną Prokop-Staszecką