Bez przemiany serca, nawrócenia swego myślenia i działania w stosunku do siebie, bliźniego i całego świata, nie ma mowy o autentycznych i trwałych owocach zmiany na lepsze. Na istnienie "grzechu ekologicznego" zwracał również uwagę papież Franciszek w swojej encyklice "Laudato Si".

Pytania, które pomogą nam zrobić ekologiczny rachunek sumienia można znaleźć na stronie www.swietostworzenia.pl/

Polscy duchowni już kilka lat temu napisali  list do wiernych. Jako grzech uznali m.in. marnowanie jedzenia, znęcanie się na zwierzętami i wyrzucanie śmieci do lasu. Biskupi obradujący na tzw. synodzie amazońskim  zaapelowali o to, by wprowadzono pojęcie „grzechu ekologicznego”. Takim moralnym przewinieniem byłoby m.in. niszczenie środowiska naturalnego czy brak szacunku do przyrody.

Z o. Janem Szewkiem i o. Zbigniewem Świerczkiem rozmawiała Ewa Szkurłat.

#tydzieńLaudatoSi #ŚwiętoStworzenia