Małopolskie Legendy Sportu w Rano na Tak w środy po godz. 8 - zapraszamy!