Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Rozwiązuję szeregi Armii Krajowej ..."

„... Z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce - czytamy w wydanym 19 stycznia 1945 roku rozkazie ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego. Jaki był powód rozwiązania zakonspirowanych sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, czy żołnierze wykonali rozkaz gen. Okulickiego i dlaczego komendant przyjął rosyjskie „zaproszenie” do rozmów w marcu 1945 roku? O ostatnim akcie walki Armii Krajowej i o tym co stało się po opublikowaniu rozkazu „Niedźwiadka” mówił w programie Przyjmuje Cię w szeregi Armii Polskiej… – Armia Krajowa w archiwum Radka Kraków” dr Wojciech Frazik historyk, z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, redaktor naczelny „Zeszytów Historycznych WiN-u”, badacz dziejów m.in. konspiracji niepodległościowej w latach 1939–1956. W części archiwalnej programu fragmentów relacji Janiny Pronaszko-Konopackiej osobistej sekretarki generała L. Okulickiego emitowanej w Radiu Wolna Europa w marcu 1966 roku oraz w audycji dokumentalnej J. Drużyńskiej i S.M. Jankowskiego pt. „Śmierć generała” z 1997 roku. Program prowadziła J. Drużyńska.

6. Wileńska Brygady AK, rozwiązanie oddziału/ Fot. AIPN

J.Drużyńska rozmawia z W. Frazikiem

Żołnierze Sił Zbrojnych w Kraju!

Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem – mimo stwarzanych pozorów wolności – oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego narzędzia w rękach rosyjskich.

Żołnierze! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną Sprawę, dla której warto żyć i umierać: o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym Państwie.

Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa.

Polska według rosyjskiej receptury nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie Kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim.

Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem jedynie słusznej Sprawy, tryumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem.

Żołnierze Armii Krajowej!

Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę – z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.

W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę.

Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce.

Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.

Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju
/­-/ Niedźwiadek
Gen. bryg.

M.p. 19 stycznia 1945”.

Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię