Z katalogu do wystawy Signum Temporis - Galeria Lipowa 3:  Aleksandra Skorek,kurator wystaw  -  " Formy tworzonych przez Tomasza Westrycha rzeźb są proste, monumentalne „grubo ciosane”, tak, jakby były wykonane z kamienia.  Można w nich dostrzec ten sam rys, który odnajdujemy w sztuce ludów pierwotnych, w sztuce czarnej Afryki czy wysp Pacyfiku. Ten sam, który świadomie eksponowali artyści XX-wiecznej awangardy, starając się dotrzeć do tego, co pierwotne.

 

fot.JD

 

W twórczości Tomasza Westrycha tę pierwotność, naturalność podkreślają również używane przez niego materiały – terakota i papier. Artysta stara się za ich pomocą ukazywać emocje, którym od wieków poddaje się człowiek. Wszystkie obawy, lęki, wątpliwości – bo o nich mowa - kumulują się w głowie. Stąd cykl „Eratyków”, terakotowych rzeźb, które stanowią trzon wystawy „Signum Temporis”, eksponowanej w Galerii Lipowa 3"

 

Fot.JD

 

Tomasz Westrych – absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie (Wydział Rzeźby, 1993). Stopień doktora uzyskał na macierzystej uczelni w 2005 roku. Tworzy rzeźby z terakoty i papierowe płaskorzeźby. Obecnie pracuje jako adiunkt w I‐ej Pracowni Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, medalierstwem, konserwacją kamienia i drewna.

 

jd/mat.pras