W wiedeńskim dzienniku „Die Presse” poinformowano, że 8 listopada 1895r. profesor fizyki Uniwersytetu w Würzburgu (Niemcy), Wilhelm Roentgen, odkrył nowy rodzaj promieniowania, dzięki któremu stało się możliwe bezinwazyjne obrazowanie ciała ludzkiego. Dzień ten obchodzony jest corocznie na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Radiologii).  Na ziemiach polskich już 8 stycznia 1896 r.,   informacje o  sensacyjnym odkryciu zamieściły pisma codzienne.

            Na podstawie publikacji o odkryciu Roentgena na całym świecie zaczęto powtarzać jego eksperyment. Pierwszym Polakiem, który wykonał zdjęcia rentgenowskie był profesorowi UJ Karol Olszewski  (ten sam, który z prof. Wróblewskim po raz pierwszy na świecie skroplił powietrze). Zachowała się fotografia jaszczurki z brązu, na której odwrocie znajduje się komentarz: „Pierwsza fotografia rentgenowska, robiona w Polsce w ogóle, a w szczególności w Krakowie, przez prof. Olszewskiego”.

W następnej kolejności, prof. Olszewski wykonał zdjęcie rentgenowskie ręki swojego asystenta, Tadeusza Estreichera. Pionierskie doświadczenia radiologiczne Olszewskiego (w dniach pomiędzy 8 a 20 stycznia) zostały opisane w dzienniku „Czas” z 21 stycznia 1896 r.

            W Krakowie praktyczne zastosowanie dla promieni promieni X (tak nazwał je Roentgen) zaproponował chirurg, profesor Alfred Obaliński. Na jego prośbę, Olszewski w dniu 7 lutego 1896r. wykonał zdjęcie rentgenowskie łokcia pacjenta stwierdzając zwichnięcie. Było to pierwsze polskie zdjęcie rentgenowskie dla celów klinicznych.

                Profesor Karol Olszewski otworzył historię polskiej radiologii a także wpisał się na listę światowych pionierów tej specjalności.

             Po rentgenodiagnostyce przyszła kolej na ultrasonografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny a także urządzenia hybrydowe – PET-CT, SPECT-CT, MR-PET. Powstała także i rozwinęła się radiologia interwencyjna pozwalająca wykonywać małoinwazyjne  zabiegi pod kontrolą metod radiologicznych.

              W rozwój światowej radiologii wpisali się także Polacy, chociaż ich rola nie do końca została zauważona i doceniona. Dlatego ważnym jest przypominanie o tym.

               Z okazji  125. rocznicy Polskiej Radiologii, która narodziła się w Krakowie warto przypomnieć jej pionierskie lata. W siedzibie krakowskiego oddziału NOT, 8 listopada br. nastąpi otwarcie wystawy – Będzie można obejrzeć  unikalne  stare aparaty rtg. a także pozamedyczne zastosowania radiologii w egiptologii  i kryminalistyce. Pięknym akcentem będą zdjęcia rentgenowskie kwiatów i muszli.

             Organizatorami wystawy są krakowski oddział NOT, Katedry Radiologii i Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja PolradiologiaViva. Głównym partnerem przedsięwzięcia jest Miasto Kraków a pozostali to Siemens Healthineers Sp. z o.o., Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Krakowie, Apart Residence Ariańska 16 w Krakowie, Lambor sp. z o.o. oraz IMPOL Nova.

Honorowym patronatem wystawę objęli Prezydent Miasta Krakowa profesor Jacek Majchrowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Jacek Popiel oraz Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum profesor Tomasz Grodzicki.

Patronami medialnymi wydarzenia zostali „TVP3 Kraków” S.A oraz „Radio Kraków” S.A.

 

               Ekspozycja czynna jest czynna  w budynku przy ul. Straszewskiego 28 (I i II piętro) w dniach od 9 listopada do 15 grudnia 2021 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (w weekend oraz dla grup po uprzednim umówieniu).