Rzadko słyszane w przestrzeni filharmonicznej motety a cappella renesansowego mistrza polifonii – Palestriny, zestawione zostały z utworami tego gatunku autorstwa Antona Brucknera, austriackiego kompozytora późnego romantyzmu, żarliwego wyznawcy wiary katolickiej, który wszystkie swoje kompozycje symbolicznie ofiarował Bogu. Dzieła religijne, do których zaliczyć można w sposób oczywisty jego motety, stawały się dla niego sposobem na zgłębienie tajemnicy sacrum, próbą otwarcia zarówno ich wykonawców, jak i słuchaczy na sferę transcendencji i nadziei życia wiecznego. Bruckner w swoim warsztacie kompozytorskim odnosił się twórczo do osiągnięć innych kmpozytorów. „Inspirował się muzyką renesansu – w jej wzorcowym Palestrinowskim wydaniu a cappella. Szacunkiem darzył klasyków wiedeńskich Haydna i Mozarta. Bliscy mu byli także Mendelssohn i oczywiście Wagner – z zaawansowanym językiem dźwiękowym, który obalił system tonalności dur-moll” (Małgorzata Janicka-Słysz), otrzymując w ten sposób dzieła, których „piękno oscyluje między dziecięcą prostą pobożnością, a wyrafinowaniem i kunsztem języka muzycznego.”
 
Dzieła Palestriny i Bruknera wykona Chór Filharmonii Krakowskiej, pod batutą Agnieszki Franków-Żelazny. Maestra piastuje obecnie stanowisko dyrektor naczelnej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, zaś swoje bogate doświadczenie artystyczne zdobywała kierując najbardziej znaczącymi formacjami chóralnymi w Polsce – m.in. Chórem Narodowego Forum Muzyki czy Chórem Polskiego Radia. Jest pomysłodawczynią i dyrektor artystyczną ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod nazwą Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, a w ramach projektu MKDNiS Akademia Chóralna merytorycznie wspierała działalność prawie 300 chórów dziecięcych i młodzieżowych oraz ich kierowników, organizującego koncerty, konkursy, szkolenia i konferencje. Najbliższy koncert jest pierwszym oficjalnym projektem Agnieszki Franków-Żelazny w działalności Chóru Filharmonii Krakowskiej.