Radio Kraków

Zwiedzanie Radia Kraków

W związku z wprowadzeniem przez Premiera stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest dostarczenie bezpośrednio przed zwiedzaniem rozgłośni listy osób (imię i nazwisko), które będą obecne na terenie budynku.

Regulamin zwiedzania Radia Kraków:

1. W wycieczkach po Radiu Kraków uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci oraz zorganizowane grupy osób dorosłych (grupa nie może być mniejsza niż 10 osób).
2. Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w newsroomie, studiach nagraniowych, pomieszczeniach reżyserskich oraz studiu koncertowym im. Romany Bobrowskiej.
3. Planowany czas wycieczki: ok. 45 min.
4. Terminy zwiedzania ustalane są z wyprzedzeniem co najmniej 14. dni.
5. Terminy i godziny zwiedzania siedziby Radia Kraków można ustalić mailowo pod adresem: [email protected].
6. Zwiedzający spotykają się z osobą odpowiedzialną za oprowadzanie z ramienia Radia Kraków w holu recepcyjnym. Przewodnik oczekuje na grupę zwiedzających 15 minut.
7. W przypadku większego spóźnienia Radio zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia grupy zwiedzających .
8. Radio nie zapewnia możliwości wjazdu autokaru na teren parkingu Radia oraz uczestnictwa zwiedzających podczas nagrywania programów.
9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy o tym powiadomić przedstawiciela Radia mailowo: [email protected]
10. W przypadku gdy zwiedzającymi Radio jest zorganizowana grupa obcokrajowców, opiekun grupy zobowiązany jest do zapewnienia tłumacza.
11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez Przewodnika.
12. Opłata za zwiedzanie radia wynosi 7 zł od osoby (netto + 23% VAT) = 8,61 zł brutto. Przedstawiciel Radia Kraków może poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty przed rozpoczęciem wycieczki. 
13. Opłatę za zwiedzanie radia należy uregulować przelewem najpóźniej na dwa dni PRZED umówionym terminem zwiedzania na konto: 92 8804 0000 0050 0500 0530 0146 Bank Spółdzielczy w Limanowej z opisem "wycieczka". Potwierdzenie wpłaty należy wysłać mailem na adres: [email protected], co umożliwi wystawienie paragonu lub faktury (po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania). Dokonanie przelewu i wysłanie potwierdzenia wpłaty  jest równoznaczne z potwierdzeniem zwiedzania.

 W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem radia oraz specyfiką naszej pracy prosimy, aby zapytania były przesyłane z dużym wyprzedzeniem.

WAŻNE!

Przed wypełnieniem formularza konieczne jest mailowe uzgodnienie planowanej daty zwiedzania: [email protected].
Do formularza wpisywany jest termin uzgodniony z osobą oprowadzającą.

Informacje

Zamawiający

Osoba kontaktowa

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię