W Uniwersytecie Jagiellońskim po raz 11. rozpoczął się Tydzień Jakości kształcenia. W tym roku pod hasłem Rewolucja czy ewolucja? Cyfrowy Uniwersytet.

Kilkadziesiąt wykładów i warsztatów - także on-line. Spotkania i dyskusja pracowników naukowych i administracyjnych, studentów, doktorantów, przyjaciół. Nauki ścisłe, społeczne, medyczne i humanistyczne. Sprawy techniczne i etyczne.  Na większość z nich nie wymagane są zapisy, a wszystkie spotkania są bezpłatne.

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są:
prof. dr hab. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki;
Bogusław Wajzer, Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.