- Zadań inwestycyjnych mamy bardzo dużó, chociaż wiele jest drobnych. Z takich grubszych, jako współudział do zadania powiatowego, to przebudowa ulicy Michalusa, dokończenie przebudowy ulicy Korczak i dalszy etap przebudowy i rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Konopnickiej, wraz z budowanawierzchni i chodników - mówi burmistrz Gorlic, Rafał Kukla.

Kukla dodaje, że część nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, które wynosi teraz 38 milionów złotych.

 

 

 

(Joanna Porębska/ko)