Przebudowana ma zostać droga wojewódzka 977 prowadząca z Gorlic do granicy państwa w Koniecznej oraz dalej do Bardejowa, a nawet do Preszowa na Słowacji. Dzięki temu łatwiejszy będzie dojazd do autostrady od Preszowa w kierunku Koszyc.

W Gorlicach przebudowa obejmie ul. Węgierską wraz ze skrzyżowaniem na Zawodziu. Powstanie pas do prawoskrętu z ul. Węgierskiej w ul. Kościuszki co, zdaniem burmistrza Gorlic Rafała Kukli, znacznie ułatwi ruch i rozładuje korki jakie teraz się tworzą.

Droga będzie przebudowywana odcinkami. Dokumenty projektowe po stronie polskiej są już gotowe.

fot: Bartosz Niemiec

 

 

 

 

(Marta Jodłowska/ko)