Chodzi o placówki w Wilczyskach, Brzanie, Siedliskach oraz w Jankowie i Stróżnej. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza wyjaśnia, że wyremontowane budynki zmieniły nie tylko wygląd. Jest w cieplej.
Przede wszystkim estetyka, ale też poprawił się komfort pracy w tych szkołach dla nauczycieli, dla dzieci. Oprócz prac termomodernizacyjnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zostały też wykonane prace izolacyjne fundamentów, teren został odwodniony. 
Burmistrza zaznacza, że to nie koniec prac, związanych z remontami szkół na terenie gminy. Samorząd, ma gotowy projekt na kolejne placówki, jednak stara się o rządowe dofinansowanie.