·         Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie, ze względu na agresję Rosji, mogą kontynuować leczenie w Polsce.
·         Wspólnie z Polskim Towarzystwem Onkologicznym ułatwiamy takim chorym kontakt z placówkami onkologicznymi w naszym kraju.
·         Kontakt, także w języku ukraińskim, jest możliwy przez całodobową i bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w naszym kraju, mogą kontynuować leczenie w Polsce. Od 9 marca 2022 roku infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwi kontakt chorych:
·         będących obywatelami ukraińskimi,
·         leczonych onkologicznie w Ukrainie,
·         którzy, w związku z działaniami zbrojnymi przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., a tym samym nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie, z polskimi ośrodkami, gdzie będzie mogło być kontynuowane ich leczenie onkologiczne.
 
Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590, pacjent może zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Wystarczy, że przekaże na infolinii swoje dane kontaktowe.
 
Dane chorego zostaną przekazane do ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia. Ośrodek skontaktuje się z nim w ciągu 2 dni roboczych, aby uzyskać szczegółowe informacje o pacjencie i przebiegu dotychczasowego leczenia.
 
W każdym województwie jest przynajmniej jedna placówka onkologiczna, która jest gotowa do przyjęcia pacjentów z Ukrainy.
 
Całodobowa i bezpłatna infolinia

Połączenie z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – jest bezpłatne. Działa ona całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne. Korzystając z niej pacjenci otrzymują szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym o profilaktyce onkologicznej. Infolinia zapewnia obsługę pacjentów w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Informacje można uzyskać także przez pocztę elektroniczną, czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.
 
Bezpłatna pomoc medyczna dla ukraińskich pacjentów
 
Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.
 
O tym warto pamiętać
·         narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością,
·         każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych),
·         w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.
 
Niedopuszczalne praktyki
Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń.