Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając twórczość artysty oraz jego działalność publiczną i patriotyczną, przyjął 16 listopada zeszłego roku uchwałę ustanawiającą rok 2023 rokiem Jana Matejki. W tym roku przypada 185. rocznica urodzin i 130. rocznica śmierci malarza.

Jak podkreślili przedstawiciele krakowskiej uczelni artystycznej, dla jej historii istotna jest jeszcze jedna, rzadziej wspominana data - 150 lat temu, w 1873 roku, z krakowskiej Szkoły Rysunku i Malarstwa narodziła się samodzielna Szkoła Sztuk Pięknych, której dyrektorem został Jan Matejko. To on przez dwadzieścia lat kształtował akademicki profil szkoły.

Jak poinformował rzecznik prasowy ASP Andrzej Knapik, uczelnia pragnie oddać hołd swemu patronowi i pierwszemu dyrektorowi organizując przez cały rok przedsięwzięcia artystyczne nawiązujące zarówno do tradycji i historii, jak i podejmujące wątki, dotyczące reinterpretacji przeszłości oraz aktualności przekazu artystycznego.

W piątek wieczorem obchody Roku Jana Matejki w murach ASP zainaugurował wernisaż wystawy „Gypsum Flesh Story”. Jej kurator Filip Rybkowski wyjaśnił, że kontekst ekspozycji stanowi kolekcja gipsowych odlewów antycznych rzeźb, sprowadzanych do Krakowa w XIX i XX wieku. Odlewy te, zdobiące na co dzień korytarze uczelni, traktowano jako narzędzie niezbędne w procesie kształcenia przyszłych artystów.

„Ekspozycja pomyślana została jako prezentacja dzieł przyjmujących różnorodne perspektywy na cielesność, fizyczność i figurę człowieka. Prace artystów i artystek zaproszonych do udziału w wystawie, zostały zestawione z wybranymi odlewami, które przez długie lata na uczelni stanowiły pomoc dydaktyczną w nauce rysunku. Dzięki temu zostały one niejako +wpisane+ w inną narrację” - zaznaczył kurator.

W wystawie biorą udział: Marta Antoniak, Olaf Brzeski, Rafał Dominik, Bartek Górny, Ksenia Gryckiewicz, Krzysztof Grzybacz, Agata Jarosławiec, Julia Kowalska, Grzegorz Kumorek, Nadia Markiewicz, Gizela Mickiewicz, Tomasz Mróz, Dominika Olszowy, Zofia Pałucha, Andrzej Pawłowski, Dominik Ritszel, Paulina Stasik, Radek Szlęzak, Bartek Węgrzyn, Jan Eustachy Wolski, Kuba Woynarowski, Andrzej Wróblewski. Prezentowane są także dzieła Władysława Maślakiewicza, Stanisława Popławskiego, Saturnina Świerzyńskiego i Andrzeja Wróblewskiego, pochodzące z kolekcji Muzeum ASP w Krakowie.

Ekspozycja będzie czynna do 21 marca tego roku w Galerii ASP w Krakowie.