MPEC jednocześnie przypomina, że ostateczna decyzja o zakończeniu dostawy ciepła na cele ogrzewania należy do odbiorcy i w związku z tym, po otrzymaniu pisemnego wniosku, będzie kontynuować dostawę ciepła na cele ogrzewania po 20 maja.

Wniosek można składać poprzez platformę E-BOK lub przesyłając skan wniosku na adres [email protected].