Pomieszczą 336 tysięcy metrów sześciennych. proszę wyobrazić sobie przydomowy zbiornik na deszczówkę o wymiarach metr na metr na metr. 4 poldery odpowiadają 336 tysiącom takich zbiorników. Gdyby ustawić je obok siebie miałyby one długość 336 kilometrów, czyli tyle ile wynosi odległość w linii prostej między Krakowem a Poznaniem. 
Do wybudowania jest jeszcze niewielki zbiornik Malinówka III.
"Cztery z pięciu zbiorników z drugiej strony zapewniają już praktycznie 90% docelowego bezpieczeństwa powodziowego. Malinówka jest po prost zbiornikiem dopełniającym"
 - wyjaśnia Radosław Radoń dyrektor Wód Polskich w Krakowie.
Wody Polskie poznały już oferty złożone w przetargu, wykonawca ma zostać wyłoniony na przełomie tego i przyszłego roku - to dlatego, ze pod uwagę brane są ewentualne odwołania. Piąty,  zbiornik planowany dla Bieżanowa ma być gotowy w 2025 roku.