„Nowe topografie Nowej Huty”, to oparta na szeroko zakrojonym dialogu artystyczno-badawczym praca, łącząca wielopłaszczyznową refleksję i analizę wizualną zmieniającej się dynamiki przemieszczania mieszkańców dzielnicy z udziałem dedykowanego krajobrazu dźwiękowego Nowej Huty, w formie hybrid-mapping. Dziś o godz. 18.00 w Teatrze Łaźnia Nowa odbędzie się wernisaż wystawy audio-wizualnej “City/Sound/Scape”, który rozpocznie trzydniowe spotkania, wykłady i dyskusje wokół zmian w przestrzeni audio-wizualnej i społecznej. Spotkania odbędą się w Domu Utopii w formule online. Rozmowy poprowadzi Marlena Nikody.

- informują organizatorzy.

Instalację “City/Sound/Scape” będzie można odwiedzać do poniedziałku 4. grudnia bieżącego roku.