Jezdnia została zwężona na długości ok. 150 m, ruch samochodów odbywa się lewym pasem. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Utrudnienia potrwają do czwartku 30 marca, do godziny 17:00. Ponownie pojawią się w kolejny poniedziałek. Zmiany organizacji ruchu są wprowadzane od 13 marca cyklicznie w poniedziałki, w czwartki po południu jest przywracana dotychczasowa organizacja ruchu i obowiązuje w piątki i w weekendy, czyli w okresie większego ruchu pojazdów. Prace w okolicy skrzyżowania z ul. Zadziele mają się zakończyć w połowie kwietnia.

Zmiany organizacji ruchu są konieczne, żeby przeprowadzić prace związane z poszerzeniem jezdni o teren, na którym będzie docelowo prawoskręt w ul. Zadziele. 

Budowa węzła w Gaju

W Gaju powstaje wiadukt nad DK7 o długości ponad 120 m. Na wiadukcie oprócz jezdni będzie też ciąg pieszy, pozwalający przemieszczać się pomiędzy ulicami Zadziele i Widokową. Dodatkowo powstaną pasy włączania na DK7, chodniki o długości 750 m oraz nowa kanalizacja deszczowa.

Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w latach 2020/2021 wykazał, że codziennie średnio w tym miejscu przejeżdża prawie 60 tysięcy pojazdów. Nowy wiadukt poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych.