Prace miały ruszyć tydzień temu, ale zostały przesunięte z powodu niekorzystnej pogody. Jak poinformował PAP Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w poniedziałek rano teren przekazano wykonawcy, a remont rozpoczął się przed południem. Zapowiedział, że w poniedziałek mają zostać zdemontowane i wymienione pierwsze segmenty w ciągu dla pieszych.

Na czas prac ruch pieszy na kładce jest skierowany na drogę dla rowerów, usytuowaną po drugiej stronie. Tam remont balustrady rozpocznie się prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku.

Koszt pierwszego etapu remontu to 670 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z budżetu na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich. Co do pokrycia remontu drugiego etapu, to nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o źródle finansowania.

ZDMK remont kładki - słynącej z kłódek zakochanych umocowanych do jej balustrad - uzasadnia względami bezpieczeństwa, siatki w niektórych miejscach barierek są bowiem dziurawe. W pierwszym etapie prac odnowiona zostanie balustrada przy ciągu pieszych, od strony mostu Powstańców Śląskich. Zostanie zastąpiona pionowymi poręczami ze stali nierdzewnej. Stara siatka wraz z przypiętymi kłódkami trafi do magazynu, aż do podjęcia decyzji co do dalszego losu tych kłódek.

W czerwcu i lipcu 2022 r. mieszkańcy przesłali do ZDMK ponad 600 pomysłów na ich zagospodarowanie - wśród propozycji są: zdjęcie kłódek i poddanie recyklingowi, a za pieniądze z ich sprzedaży wsparcie celu charytatywnego; wykonanie z przetopionych kłódek rzeźby lub serii rzeźb o tematyce związanej z miłością; przeniesienie kłódek w inne miejsce.