Jan Matejko zmarł w Krakowie 1 listopada 1893 r. Został pochowany przy dźwiękach dzwonu Zygmunta – w głównej alei cmentarza Rakowickiego. W tym roku przypada nie tylko 130. rocznica jego śmierci, ale również 185. urodzin artysty oraz 125. rocznica powstania Domu Jana Matejki, pierwszego biograficznego muzeum w Polsce.

Jan Matejko urodził się 24 czerwca 1838 r. w Krakowie. Ukończył krakowską Szkołę Rysunku i Malarstwa, studiował w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1873 r. został pierwszym dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, poprzedniczki krakowskiej ASP – funkcję tę pełnił przez 20 lat. W malarstwie osiągnął status "mistrza", trwale zapisał się także w dziedzinie ochrony i odnowy zabytków Krakowa. Kawaler francuskiego Orderu Legii Honorowej, odznaczony także austriackimi Krzyżami Komandorskimi Orderu Franciszka Józefa i Orderu Żelaznej Korony i watykańskim Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Piusa IX.