Początki krakowskich zakładów fotograficznych sięgają połowy XIX stulecia. Do prawdziwego ich rozkwitu doszło jednak w XX wieku, kiedy to pierwotnie elitarna sztuka fotografii stała się bardziej powszechna i dostępna. W Krakowie przybywało zakładów specjalizujących się w fotografii portretowej. Książka krakowskiej historyczki sztuki dr Barbary Zbroi przypomina kilku ważnych i popularnych fotografów, prowadzących atelier fotograficzne w Krakowie w tym okresie. Wśród nich są również osoby, o których do tej pory wiadomo było bardzo niewiele, a wśród nich pierwsze kobiety prowadzące własne zakłady m.in Pelagia Bednarska, Klementyna Mien czy Emilia Urbańczykówna.

Wystawa “Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku”  będzie dostępna  dla zwiedzających w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul.  Rakowickiej 22E od 30 marca do 11 maja 2023 r. w godzinach pracy instytucji.

Barbara Zbroja – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, autorka licznych artykułów oraz książek. Zainteresowania autorki koncentrują się wokół urbanistyki i architektury Krakowa drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, dziedzictwa krakowskich Żydów oraz historii krakowskiej fotografii atelierowej.

https://radiokrakowkultura.pl/podcasty/za-obiektywem-krakowskie-zaklady-fotograficzne-pierwszej-polowy-xx-wieku