Dyrektor dodał, że teatr przypadkowo, od jednego z widzów, dowiedział się o uchwale opublikowanej na BIP urzędu marszałkowskiego. Uchwała jest z 26 kwietnia, ale na BIP znalazła się 22 maja.

To dla nas wielka radość

– powiedział Głuchowski o uchwale zarządu.

Jego kadencja kończy się 31 sierpnia, ale - jak dodał - nadal nie ma decyzji o konkursie na nowego dyrektora.

Dyrektor podziękował wszystkim, szczególnie widzom, za wsparcie, za hasła "Teatr jest nasz", oznaczające, że teatr jest publiczny. Podkreślił, że teatr cały czas pracował i odniósł sukces mimo kłopotów finansowych, zaś transmisję „1989” obejrzało 800 tys. osób w całej Polsce.

Warto było. Obojętnie co się działo, to nikt nam nie zabierze tego niesamowitego szczęścia, tego co się wydarzyło w tym teatrze. I z tego czuję wielką satysfakcję

– powiedział Głuchowski.

Zarząd województwa małopolskiego w lutym 2022 wszczął procedurę odwołania Krzysztofa Głuchowskiego w związku z rzekomymi nieprawidłowościami, jakie w 2021 r. wykazał audyt w teatrze. Województwo informowało, że chodziło o naruszenie przepisów w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak dodało w oświadczeniu, Głuchowski odstąpił od realizacji umowy 23 października 2018 r. w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności teatru oraz programu działania placówki – chodziło o zobowiązania dyrektora do dbałości o dobre imię tej instytucji w okresie sprawowania swej funkcji.

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych zostało wysłane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Zarząd województwa po uzyskaniu wymaganych opinii wstrzymał się z podjęciem uchwały o odwołaniu dyrektora do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Krakowie.

25 kwietnia 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło orzeczenie tej komisji uniewinniające dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. J. Słowackiego.