Dla amatorów tańca współczesnego to wielkie wydarzenie. W Małopolskim Ogrodzie Sztuki gościnne występy teatru tańca Dada von Bzdülöw Leszka Bzdyla - jednego z najsłynniejszych teatrów tańca w Polsce.

Występy gościnne jednego ze najsłynniejszych w Polsce teatrów tańca - gdańskiego Teatru Dada von Bzdülöw, którego założycielem jest (wraz z Katarzyną Chmielewską) wybitny choreograf, tancerz i reżyser teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie Leszek Bzdyl. Artyści od dwudziestu lat konsekwentnie tworzą swój teatr, za hasło przewodnie mając idee dadaizmu, a więc nieskrępowanej swobody twórczej i odrzucania przyjętych kanonów.

Kultowy spektakl "Caffè Latte" stanowi sumę ich dotychczasowych poszukiwań.

Na scenie mamy dwa duety - taneczny (Bzdyl i Chmielewska) oraz, nie mniej istotny w tym spektaklu, muzyczny (SzaZa, czyli Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki). Tancerze i muzycy wchodzą ze sobą w dialog, prowadzony na różnych poziomach - za pomocą ekspresji artystycznej, figur taneczno-muzycznych, działań performatywnych, czy po prostu za pomocą słowa. Pokaz prezentowany w ramach obchodów 20-lecia istnienia Teatru Dada von Bzdülöw.