Praktyki literackie i krytyczne w dobie internetu – to temat przewodni, rozpoczynającego  się  23 maja na Uniwesrytecie Jagiellońskim, Festiwalu im. Jana Błońskiego. Jak czasopisma krytycznoliterackie radzą sobie z medialnymi przemianami? Czy forma podcastowa sprzyja krytycznemu namysłowi? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą zaproszeni przez nas goście– mówią prof. Dorota Kozicka i dr Michał Koza z  Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ w rozmowie z Katarzyną Fortuną.