12 listopada o godz. 12 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22 (sala 201) - otwarcie wystawy „Polscy Sybiracy w Australii” połączone z wyświetlaniem filmu ze wspomnieniami Sybiraków.
Wystawę do 16 listopada będzie można oglądać w holu urzędu, w godzinach pracy (w poniedziałki od 9 do 17, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30)


13 listopada o godz. 12 na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej tzw. Granatowych Policjantów, rozstrzelanych na terenie obozu w Płaszowie. Inicjatorem upamiętnienia jest Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. Miejsce upamiętnienia zlokalizowane jest na tyłach pomnika Ofiar Faszyzmu, na obrzeżu dawnego obozu.

16 listopada o godz. 11 w klasztorze OO. Bernardynów (aula św. Szymona z Lipnicy) odbędzie się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji programu „Kultura Pamięci – Tożsamość Małopolski”.

Imprezy towarzyszące:

13 listopada
Muzeum Narodowe – Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41
„Działalność Jana Matejki przykładem budowania świadomości i tożsamości narodowej”
Godz. 10 – 15 - mapa „kultury pamięci”.

Akcja odwołująca się do pamięci, świadomości i poczucia więzi z historią Polski zwiedzających. Osobiste wspomnienia i odczucia zwiedzających i dokonany przez nich wybór dzieł sztuki i literatury pomogą stworzyć obraz współczesnego patrioty – wspólną mapę Polski złożoną ze wspomnień i subiektywnych komentarzy.

Godz. 10 – 17 - pokaz rekwizytów użytych przez artystę w obrazach poświęconych tematowi walki o niepodległość, które najwyraźniej zapisały się w pamięci Polaków. Znajdują się wśród nich rekwizyty do „Kościuszki pod Racławicami”, „Bitwy pod Grunwaldem”, „Batorego pod Pskowem” a także oryginalna lira korbowa, która na obrazie „Wernyhora” symbolizuje wieszczą rolę artysty.

Godz. 16 – wykład towarzyszący pokazowi rekwizytów.

14 listopada
Muzeum Narodowe – Galeria Sztuki Polskiej XIX Wieku w Sukiennicach
Godz. 12 – oprowadzanie tematyczne.
Wokół „Bitwy pod Racławicami” Jana Matejki i obrazów związanych z kultem bohatera.

Godz. 14 – oprowadzanie tematyczne.
Wokół „Wernyhory” Jana Matejki

Godz. 17 - koncert „pieśni dziadowskich” na lirze korbowej. Wykonanie Krzysztof Kacprzak

Godz. 18 , Sala Siemiradzkiego – wykład poświęcony zagadnieniom związanym z kształtowaniem się poglądów na funkcje i zadania muzealnictwa w kontekście osiemnastowiecznych zmian związanych z rozwojem ideologii narodowej i wykształcenia poczucia tożsamości narodowej, zagadnień z zakresu upamiętniania (funkcje kolekcji szlacheckich i magnackich) i pamięci zbiorowej.

15 listopada
Muzeum Narodowe – Gmach Główny, al. 3 Maja 1
Godz. 14 – Galeria Broń i Barwa w Polsce
Oprowadzanie tematyczne dotyczące pamiątek i postaci związanych z I wojną światową.

Godz. 16 – Galeria Broń i Barwa w Polsce
Refleksje listopadowe wokół dagerotypu generała Józefa Dwernickiego.

14 – 16 listopada
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
Godz. 14 – 15.30 – specjalne zwiedzanie nowej ekspozycji stałej muzeum.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.