"Radykalne języki" - to nowym, multidyscyplinarny projekt Cricoteki, przygotowany z okazji 22. rocznicy śmierci Tadeusza Kantora.


Nowa siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka zostanie otwarta w 2013 roku. Inaugurację nowej działalności poprzedzi między innymi program wydarzeń, pokazów i wykładów zatytułowany Radykalne języki , który rozpocznie sięProjekt próbuje zmierzyć się z twórczością artysty, jednocześnie wskazując na nowe kierunki jej interpretacji. Na program składać się będą pokazy performansów, przedstawienia teatralne, wykłady performatywne, warsztaty, projekcje filmów oraz pokazy instalacji.


"Radykalne języki"
łączą język sztuki współczesnej z autonomicznym dziełem Tadeusza Kantora. Jego radykalne i przełomowe poglądy na sztukę i teatr, jego idee dotyczące bycia na scenie, pozycji i roli aktora a także te związane z Żywym Archiwum będą przywoływane w działaniach zaproszonych artystów.

Kuratorkami projektu są Maaike Gouwenberg i Joanna Zielińska
Wydarzenia odbędą się m.in w dawnych magazynach Cricoteki przy ulicy Sarego i w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora  przy ulicy Siennej.
"Radykalne języki"  7-9 grudnia 2012
www.r