Przez cały miesiąc krakowskie Muzeum Narodowe będzie dostępne za darmo! 27 grudnia 2012  -  27 stycznia 2013

Odpowiadając na inicjatywę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie przedstawia nowy projekt, który jest kontynuacją podejmowanych przez nas starań w dziedzinie poszukiwania nowych, interesujących form upowszechniania kultury oraz informowania o wartościowych wydarzeniach i inicjatywach artystycznych.
Statutowym celem Muzeum Narodowego w Krakowie jest upowszechnianie wiedzy o dziełach sztuki światowej i polskiej znajdujących się w zbiorach Muzeum. Naszym zadaniem jest popularyzacja historycznych i współczesnych dokonań kultury, realizowana przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi komunikacji i kreacji autorskiej.
- Chcemy w ten sposób podziękować naszym Partnerom i Widzom za bardzo udany sezon wystawienniczy. Mamy nadzieję, iż dla wielu Osób będzie to także unikalny prezent świąteczno-noworoczny - mówi dyrektor muzeum Zofia Gołubiew.


Pragniemy, aby nasza akcja była głosem w dyskusji o edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz o roli, jaką pełnią w niej muzea. Przewidziana jest również realizacja badań poziomu satysfakcji publiczności, w szczególności poznanie oczekiwań dotyczących tematyki przyszłych ekspozycji stałych  oraz wystaw czasowych w Muzeum.

Warunkiem jest pobranie wejściówki w kasie wybranego Oddziału w dniu zwiedzania.
27 grudnia 2012  -  27 stycznia 2013